Consiliul de conducere al fundației este alcătuit din următorii membri:

Marius Badiu

Membru

Adriana Prodan

Membru